1. ទំព័រដើម
  2. ការងារ
ការងារ

ក្រុមហ៊ុនកាល់បេ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ ដែលនាំមុខគេនៅ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥឡូវនេះ កំពុងតែស្វែងរក បុគ្គលិក ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស សម្រាប់ទីផ្សារ កម្ពុជា
សូមផ្ញើរប្រវិត្តិរូប រូបថត នឹង វិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នក
sok.cheata@kalbeinternational.com 
Kalbe International 
ការិយាល័យតំណាងភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ. 54អាបេ, ផ្លូវលេខ. 328, សង្កាត់. ទួលស្វាយព្រៃ២, ខ័ណ្ឌ.ចំការមន,រាជធានីភំ្នពេញ
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 093 923 291 / 023 221 531  

Title Category Location Closing Date
2 Medical Sales Supervisor Sales Phnom Penh 30 June 2021